Tin Mừng Cho Người Nghèo

07/01/10
THỨ NĂM ĐẦU THÁNG SAU LỄ HIỂN LINH
Th. Raimunđơ
Lc 4,14-22a

 

TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO

“…để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18)

Tin Mừng Cho Người NghèoSuy niệm:

Dù được giải Nobel Hịa Bình danh giá, tổng thống Mỹ Obama cũng phải nhìn nhận mình chỉ đáng được điểm B+ về thành tích 11 tháng cầm quyền vừa qua. So với những gì được phác họa trong ngày lễ nhậm chức, xem ra ông Obama còn rất nhiều việc phải làm trong ba năm còn lại. Cũng với thời gian ba năm ngắn ngủi, Đức Giêsu đã hoàn tất chương

Mời Bạn:

Trên thập giá, Đức Giêsu đã cĩ thể thanh thản thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất.” Nhìn mẫu gương của Ngài, bạn được mời gọi quan tâm đến việc đem Tin Mừng cho những loại người nghèo khác nhau ở quanh bạn, đặc biệt những người nghèo vật chất, bị bóc lột phương tiện sinh sống, thiếu những điều kiện sống cơ bản của con người. Ngày nào bạn chưa quan tâm đến người nghèo, ngày ấy một Kitô hữu như bạn khơng thể nào ăn no ngủ kỹ được.

Sống Lời Chúa:

Tự hoạch định một chương trình sống cho năm 2010, với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chú trọng đem Tin Mừng cho người nghèo.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thực hiện chương trình Chúa cơng bố. Xin cho chúng con nỗ lực sống điều chúng con xác tín và quyết tâm. Amen.