Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn Ký

 

Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn Ký

 

Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn KýSáng ngày 02.3.2015, cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng thánh lễ cuối cùng với anh Giuse Dương Văn Ký, một người hiền lành và nhiệt thành của Ban Tông Đồ, Ban Truyền Thông, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót, Hội Legio Mariae, Nhóm Kinh Mân Côi…

Từ nay, các ban – nhóm này sẽ mất đi một thành viên rất dễ thương. Từ một người chưa biết Chúa, anh đã được Chúa gọi. Chính anh nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa và anh quyết tâm theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Khi tham dự các hội – nhóm trong giáo xứ, anh đã nhiệt tình trong mọi công việc, ngay cả khi mang trong mình căn bệnh nan y. Tới khi không thể chịu đựng được sự hoành hành của cơn bệnh, anh mới tạm ngưng công việc. Sự tận tâm tận tình của anh, Thiên Chúa sẽ ghi nhận và trả công cho anh.

 

Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn Ký

 

Thay mặt Hội đồng Mục vụ, chúng con cám ơn cha bề trên chánh xứ đã quan tâm và cầu nguyện cho người anh em của chúng con.

Cám ơn quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho anh Giuse.

Cuối cùng, chúng tôi xin vĩnh biệt anh Giuse Dương Văn Ký và hẹn gặp anh trên Nước Trời mai sau.

Đa Minh Nguyễn Văn Đích

Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn Ký

Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn Ký

Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn Ký

Tiễn đưa anh Giuse Dương Văn Ký