Thư ngỏ của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

229 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. Hồ Chí Minh Tel : (08) 3932 1881;

Email: vietdominicans@gmail.com

Ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi : Quý ân nhân và quý vị hảo tâm xa gần

Kính thưa quý vị,

Thư ngỏ của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt NamNăm 2016 tới đây, Dòng Đa Minh kỷ niệm 800 thành lập. Từ những ngày đầu, Dòng Đa Minh đã được gọi là Dòng hành khất, và trong suốt lịch sử tám thế kỷ hiện diện của Dòng, các tu sĩ Đa Minh vẫn phó thác đời sống và sứ vụ của minh cho Thiên Chúa quan phòng và nhờ vào lòng quảng đại của các tín hữu. Vì thế, việc tri ân và cầu nguyện cho quý ân nhân còn sống cũng như đã ly trần là bổn phận hằng ngày của các tu sĩ Đa Minh.

Trong nhiều năm qua, với lòng quảng đại, quý vị đã cùng chia sẻ niềm phó thác và hy vọng với chúng tôi, cụ thể là những đóng góp quý báu cho việc đào tạo các linh mục và tu sĩ của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam.

Nhân dịp lễ thánh Đa Minh vào ngày 8 tháng 8 sắp tới, xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho các tu sĩ Đa Minh Việt Nam được lòng nhiệt thành loan báo Lời Chúa và vì ơn cứu độ các linh hồn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý ân nhân và quý vị hảo tâm xa gần, đã liên đới với chúng tôi trong công tác đào tạo tu sĩ và trong sứ vụ của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đã dành cho chúng tôi sự nâng đỡ tinh thần và những trợ giúp vật chất, giúp chúng tôi thực thi lý tưởng của Dòng và dấn thân phục vụ Thiên Chúa, Giáo hội và mọi người.

Thay mặt các tu sĩ Đa Minh Việt Nam, chúng tôi xin tri ân quý vị. Chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho quý vị cùng thân nhân và gia đình quý vị trong các thánh lễ và kinh nguyện hằng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.

Trân trọng,

 Thư ngỏ của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P.

Giám tỉnh

Thư ngỏ của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam