Home / Thông tin / Thông báo: Thánh lễ Tuyên khấn trọng thể Dòng Đa Minh 2019

Thông báo: Thánh lễ Tuyên khấn trọng thể Dòng Đa Minh 2019

 

Ngày 04.8.2019 tới đây, trong Thánh lễ Bế mạc Tổng Hội Dòng Đa Minh, 21 tu sĩ Đa Minh sẽ tuyên khấn trọng thể. Trong số này có 3 thầy sống và làm việc tại Tu viện Thánh Albertô Cả – giáo xứ Thánh Đa Minh.

Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các thầy, có nhiều ơn Chúa để sống ơn gọi Giảng Thuyết tốt đẹp nhất

 

Ts. Giuse Nguyễn Quốc Huy O.P. Ts. Giuse Lê Hoàng Nguyên O.P. Ts. Phêrô Hoàng Chiến Thắng O.P.