Home / Thông tin / Thánh lễ kỷ niệm 50 năm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Thánh lễ kỷ niệm 50 năm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam