Công bố sứ điệp Đức Thánh cha cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56

Sáng hôm 24 tháng Giêng năm 2022, lễ thánh Phanxicô đệ Salê, bổn mạng giới ký giả Công giáo, Đức Thánh cha Phanxicô đã cho công bố Sứ điệp của ngài nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 56, sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng Năm tới đây, với chủ đề: “Lắng nghe với tai của con tim”.

 

Xem thêm