Thông tin về nhà Bác Ái của Giáo Xứ

 

Thông tin về nhà Bác Ái của Giáo Xứ

Thông tin về nhà Bác Ái của Giáo XứKính thưa Cộng Đoàn.

Thời gian qua Giáo xứ Ba Chuông đã được Tỉnh Dòng Đaminh cho phép sử dụng căn nhà 150/4, Đông Hưng Thuận, Q. 12, trước đây là tu xá Lạc Quang, để làm cơ sở bác ái, từ thiện.

Vì căn nhà khá lâu không người ở, nên Hội đồng Mục Vụ đã tiến hành tu sửa toàn bộ : hệ thống điện nước, đóng trần, lợp tôn, tráng sân, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm, nâng tường rào… và sắm sửa đồ dùng sinh hoạt cho công tác bác ái. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là nhà nuôi trẻ khuyết tật. Nghi thức LÀM PHÉP NHÀ sẽ tiến hành lúc 10 giờ sáng thứ bảy 03.10.2009

Thông tin về nhà Bác Ái của Giáo Xứ

Chi phí cho công tác này khá cao nên rất cần đến sự hỗ trợ của cộng đoàn.

Tất cả tiền giỏ trong ngày Chúa Nhật 27.09.2009, sẽ được dành cho công tác này. Xin cộng đoàn hiệp thông trong lời nguyện, và tích cực yểm trợ.

Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho những cố gắng của chúng ta.

Lm Chánh xứ và Hội Đồng Mục Vụ

Thông tin về nhà Bác Ái của Giáo Xứ