Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017

 

Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017Kể từ thứ Hai (24.07.2017) đến thứ Bảy (29.07.2017), quý cha quý thày trong Tu viện sẽ tĩnh tâm theo định kỳ hằng năm.

Vậy xin thông báo cùng quý khách và cộng đoàn giáo xứ về một số thay đổi:

1. Buổi Sáng: Chỉ có 01 Thánh lễ vào lúc 05g30.

2. Buổi Chiều: Thánh lễ 17g30.

3. Giải tội: Tuần này không có giải tội.

4. Văn phòng giáo xứ: Vẫn làm việc bình thường.

5. Xin miễn tiếp khách, miễn liên hệ công tác trong tuần lễ này, trường hợp đặc biệt xin liên hệ Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho quý cha, quý thày bước vào tuần tĩnh tâm sốt sắng, nhận được nhiều ơn Chúa để tiếp tục dấn thân cho Chúa và tha nhân.

Ngày 21 tháng 07 năm 2017
Bề trên Chánh xứ
Giuse Lưu Công Chỉnh, OP
Dưới đây là một số hình ảnh buổi tĩnh tâm đầu tiên.Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017 Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
 Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017 Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017
Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017Tu viện bước vào tuần tĩnh tâm năm 2017