Thông báo: Tạm ngưng Thánh Lễ Online dịp Tết Nhâm Dần

Kính thưa Cộng Đoàn,

Trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần – 2022, chương trình Thánh Lễ Online (TLO) tạm ngưng 02 ngày – 29/01 và 05/02. Chương trình sẽ trở lại ngày 12.02.2022. Cám ơn Quý Cộng Đoàn.

Thông báo: Tạm ngưng Thánh Lễ Online dịp Tết Nhâm Dần