Thông báo: Giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt

 

Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Giáo Phận Vinh

 

Thông báo: Giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt

Đáp lại lời mời gọi của Cha Giám Tỉnh “Hiệp thông cầu nguyện” cho Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP. và Giáo phận Vinh, cùng với việc ăn chay, dâng những hy sinh và làm việc bác ái,

Tu viện và Giáo xứ Đaminh sẽ cử hành giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt và Tràng chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Cầu xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria – Nữ Vương Hòa Bình che chở Đức Cha và Giáo Phận Vinh trong lúc khó khăn này.

Thời gian: 18g15 thứ Sáu ngày 04.10.2013

Vậy kính mời quý cha, quý tu sĩ, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự giờ Chầu và giờ Kinh Mân Côi Đặc biệt này.

Trân trọng kính mời

Ts. Micae Nguyễn Văn Bắc

Bề trên Chánh xứ