Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

 

Giáo xứ Đa Minh  – Ba Chuông

Hình ảnh buổi cầu nguyện cho Đất nước 

 

Đáp lại lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, của Chủ chăn giáo phận Sài Gòn, giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức Thánh lễ và giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt để cầu nguyện cho Quê hương, Đất nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. BTT xin gửi tới một số hình ảnh buổi lễ đặc biệt này:

 

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Hình ảnh giáo xứ cầu nguyện cho Đất nước

Xem thêm hình