Thời gian của các thánh

Thời gian của các thánh

Người Thánh sử dụng thời gian của mình thế nào?

Các thánh cũng sống trên quả đất nầy như con,
Các ngài cũng sống
cùng thời gian với các người khác,

Ai cũng một ngày 24 giờ.
Ngày của các thánh không dài hơn một phút.

Các thánh không sống lâu hơn con,
Phanxicô Xaviê 46 tuổi,
Têrêxa Hài Đồng 24 tuổi,
Rosa De Lima 31 tuổi.

Nhưng thời gian của các thánh
có một sự cô đọng, một tỉ trọng đặc biệt,
vì nó có giá trị đời đời,
nó có tính trường cửu.

Con có thể sánh một nông dân, một công nhân,
một giờ lao động của họ
đáng giá 1.000 đồng, 1.500 đồng, 3.000 đồng…

Nhưng một nhà kinh tế, kỷ nghệ, tài chánh,
có khi một phút của họ, một quyết định
đáng giá bạc triệu, bạc tỷ.

Chúa hành động trong các thánh, các thánh cộng tác với Chúa.
Một giờ làm việc của Chúa là vô giá !

Sự thánh thiện được xây dựng trong giây phút hiện tại.

Không ai có thể nên Thánh lui cho quá khứ.
Cũng không ai có thể nên Thánh trước cho tương lai.
Vì thế mà vị Thánh sử dụng phút hiện tại.

Mỗi giây phút, không bỏ lỡ phút nào,
để đáp lại tình yêu Chúa với tất cả tâm hồn.

Vị Thánh sống trong hiện tại
trong một đại dương bình an vô hạn,

Vì Ngài đã sống trong sự đời đời.
Mà đời đời là một hiện tại vĩnh cửu.

Trích Đường Hy Vọng của ĐHY Px. Nguyễn Văn Thuận