Home / Hiệp Thông / Thơ: Về với Mẹ Sầu Bi

Thơ: Về với Mẹ Sầu Bi

 

Về với Mẹ Sầu Bi

 

Nước mắt Mẹ tuôn rơi

Chiều xưa đồi hoang vắng

Mẹ lặng thầm buồn đau

Nhìn Con trên thập giá.

Đất đá nào vỡ toang,

khăn tang nào đã xé,

cỏ cây nào chao nghiêng,

sầu thay cho lòng Mẹ?

Xác Con Mẹ lạnh rồi

Mẹ ngồi ôm hóa đá

Nhá nhem chiều trầm mặc

Sầu vùi theo huyệt mộ…!

Lòng Mẹ ôi nát tan

Chiều đan mây xám ngắt

Gió hắt hiu thổi về

Bốn bề nghe cô tịnh…!

Bài Thánh Vịnh năm xưa

Đưa con về với Mẹ

Mẹ vẫn nét sầu bi

Đứng dưới chânThánh giá.

Con quỳ bên Mẹ đây

Dâng trái tim sầu đầy

Xin Mẹ thương tha thứ

Những tháng ngày đã qua!!!

                Chiều thứ Sáu Tuần Thánh năm 2014

                Vũ Thủy