Thơ : Tạ ơn Chúa

 

Thơ : Tạ ơn Chúa

Cách đây vài tuần trên gxdaminh.net đã đăng bài “Lời cảm tạ của một phụ nữ mù” (click) của Mỹ Trang. Qua trung gian nhà thơ Vũ Thủy, xin giới thiệu bài thơ sau của chi. Xin cảm ơn và cầu chúc chị luôn được “giữ mãi trong tình Cha”


 

Thơ : Tạ ơn ChúaCon sấp mình quỳ trước thánh nhan Cha

Vì tình yêu Thiên Chúa thật bao la

Cúi xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi

Giữ gìn con mãi ở trong tình Cha !

 

Con muôn đời ngợi ca tình yêu Chúa

Chúa đổ trên con chan chứa những hồng ân

Giữ gìn con trong tay Chúa Thánh Thần

Cho con được muôn đời làm con Chúa !

 

Maria Mỹ Trang

 

 

 

 

.