Thơ : Maria – Mẹ Thiên Chúa

 

MỪNG BỔN MẠNG
ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ


 

Thơ : Maria – Mẹ Thiên ChúaMARIA – MẸ THIÊN CHÚA

Mừng vui chào kính Chúa Trời
Bổn phận xuống thế cứu chuộc muôn dân
Mạng sống đe dọa hiểm nguy
Đoàn con dương thế ngợi ca muôn đời
Thiếu Nhi Chúa đã trao ban
Nhi đồng hạt giống cần tay vun trồng
Thánh giá trĩu nặng đôi vai
Thể theo ơn Chúa trọn đời hiến dâng.


MARIA – MẸ THIÊN CHÚA

Mẹ ơi ! Mẹ của loài người
Thiên đàng hạnh phúc Mẹ dìu con theo
Chúa Trời Con Mẹ Tình Yêu
Giáo dân quy tụ khắp nơi nguyện cầu
Xứ đoàn chung một niềm tin
Thánh đường vang tiếng kinh cầu thiết tha
Đa sự nhờ Chúa là Cha
Minh tâm kết nối đổi trao sum vầy
Ba Ngôi thánh hóa ủi an
Chuông chiều ngân đỗ gọi mời ra đi.

 Mary. Mai Le