Home / Hiệp Thông / Thơ: Làm con Chúa Trời

Thơ: Làm con Chúa Trời

Làm con Chúa Trời

   Trông lên đỉnh núi Ta-bo

Ánh quang ngày đó nhấp nhô mây trời

   Còn như thấp thoáng bóng Người

Còn như thấy Chúa sáng ngời trong mây…

   Chúa ơi, tình Chúa tràn đầy

Tỏ cho nhân thế con đây minh tường

   Vì yêu Chúa trải dặm trường

Nghe theo thánh ý lên đường Can-vê…

   Trước cuộc thương khó não nề

Chúa đem môn đệ tìm về núi cao

   Biến hình chói lọi hơn sao

Khiến ba môn đệ xiết bao kinh hoàng…

   Lời từ Thiên Chúa vọng vang

Lời dạy con phải tuân vâng Con Người!

   Chúa ơi, con hiểu Chúa rồi

Chọn đường thập giá đền bồi tội con.

   Vâng lời qua ải quan san

Mai sau sẽ được vinh quang Nước Trời!

   Con xin theo bước chân Người

Biến hình đổi dạng, một đời xin vâng!

   Đường đi sóng gió mịt mùng

Chân mềm đá cứng chập chùng núi non

   Cho con một dạ sắt son

Sống đời tuân phục làm con Chúa Trời!

                                    15/3/2014

                                    Vũ Thủy