Thơ cầu nguyện: Bụi tro

 

Thơ cầu nguyện: Bụi troThân con chỉ là tro bụi

Rồi mai con sẽ trở về bụi tro

Ý thức thân phận mỏng giòn

Khi con nhận lãnh bụi tro trên đầu.

 

Chúa ơi con thật yếu hèn

Cần nương nhờ Chúa đỡ nâng xác hồn

Lòng thương xót Chúa vô bờ

Mỗi lần lầm lỗi Chúa liền thứ tha.

 

Nay Mùa Chay Thánh lại về

Lòng con dốc quyết cải chừa ăn năn

Thành tâm thống hối kêu cầu

Xin ơn Chúa giúp để con vững lòng.

 

Mai này xa chốn gian trần

Con mong ước được gần kề Chúa luôn

Thiên Đàng hạnh phúc biết bao

Tựa bên lòng Chúa nghỉ an giấc dài.

 

Mary Mai Le