Thơ cầu nguyện: Bài ca Phục Sinh

 
 

Bài ca Phục Sinh

 
 
Thơ cầu nguyện: Bài ca Phục SinhChúa tôi đã Phục sinh rồi
Hồn tôi vui hát, lưỡi tôi reo mừng
   Đêm nay ánh nến sáng trưng
Mắt tôi hạnh phúc rưng rưng lệ tràn
   Tôi tin Lời Chúa muôn vàn
Người từng đã hứa Thiên đàng cho tôi!
 
   Ba ngày trong cõi xa xôi
Ba ngày huyệt mộ khúc nôi đắng lòng
   Chìm sâu xuống ngục tổ tông
Người đưa hết thảy nhẹ không về trời
   Bây giờ các thánh rạng ngời
Trên nơi Thiên quốc hiệp lời tụng ca…
 
   Bây giờ tôi đã hiểu ra
Tình yêu cứu độ thiết tha của Người
   (nhà thơ khiếm thị Vũ Thủy)                  Vì yêu mặc lấy phận người
Để rồi khổ lụy, để rồi hy sinh
   Người cho tôi hiểu chữ tình
Viết bằng giá máu con tim của Người!
 
   Người khuyên tôi sống ở đời
Phải đi cửa hẹp, để rồi phục sinh!
   Người ban hơi thở Thánh Linh
Cho tôi nhận biết mối tình thâm sâu
   Đêm nay ánh sáng nhiệm mầu
Giục lòng tôi hát vang câu khải hoàn!
                        Đêm vọng Phục sinh năm 2013
                        Vũ Thủy