Home / Thông tin / Thiệp mời Thánh lễ tuyên khấn trọng thể 2016

Thiệp mời Thánh lễ tuyên khấn trọng thể 2016