Home / Thông tin / Thiệp mời: Thánh lễ Tạ ơn 50 năm thành lập giáo xứ

Thiệp mời: Thánh lễ Tạ ơn 50 năm thành lập giáo xứ