Thiệp mời : Gia Đình Truyền Tin 23 năm thành lập (05.03.2016)

Gia đình Truyền Tin xin trân trọng kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Cộng Đoàn, đến hiệp dâng Thánh lễ mừng sinh nhật thứ 23 của GĐTT do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ tế, vào lúc 17g30 thứ Bảy ngày 05.03.2016 tại Thánh đường Giáo xứ thánh Đa Minh  (Ba Chuông). Sự hiện diện của Quý vị sẽ là nguồn khích lệ nâng đỡ chúng con trên con đường phục vụ .

Thiệp mời : Gia Đình Truyền Tin  23 năm thành lập (05.03.2016)

Thiệp mời : Gia Đình Truyền Tin  23 năm thành lập (05.03.2016)