Home / Thông tin / Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 11.08.2011

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 11.08.2011

 

Dòng Anh Em Giảng Thuyết
Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo

“Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ”
(Lc 22, 27)

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

Nhờ hồng ân Thiên Chúa,

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

sẽ truyền chức Linh Mục cho 12 tu sĩ Dòng Đaminh

Trong thánh lễ lúc 8 giờ 30, thứ năm, ngày 11.8.2011
Tại nhà thờ Đaminh – Ba Chuông
190 Lê Văn Sỹ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

 

Danh sách các Tiến Chức

1. Tôma Aquinô ĐỖ NGUYỄN MINH QUÂN, OP.
2. Phaolô ĐỖ BÁ HOÀNG, OP.
3. Gioan Baotixita TRẦN ANH LONG, OP.
4. Giuse NGÔ MẠNH CƯỜNG, OP.

5. Phêrô VŨ ĐÌNH CHIẾN, OP.
6. Giuse HÀ ĐĂNG HỘI, OP.
7. Giuse NGUYỄN VĂN PHÚ, OP.
8. Phêrô HUỲNH THÚC QUÁN CẦU, OP.

9. Giuse VŨ VĂN HẢO, OP.
10. Antôn PHẠM MINH CHÂU, OP.
11. Luca NGUYỄN VĂN MẠNH, OP.
12. Phêrô TRẦN HƯNG VĨNH QUANG, OP.

Xin cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các Tân Chức, được trở nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn, và chu toàn sứ vụ Thiên Chúa trao phó.

Sau thánh lễ, xin kính mời quý thân nhân và khách mời (có phù hiệu), chung vui tiệc trà với các Tân Linh Mục tại Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Đaminh. Anh em trong Tỉnh dòng chung vui với các Tân chức vào lúc 11g00.

TM/ Tỉnh Dòng

TS. Giuse Ngô Sĩ Đình, OP.
Giám Tỉnh.

NB : Xin quý cha mang lễ phục trắng.