Home / Thông tin / Thánh lễ Tôn vinh Mẹ Fatima 2012

Thánh lễ Tôn vinh Mẹ Fatima 2012

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông

Hội đồng Mục vụ


Thông báo

 

Theo truyền thống tốt đẹp nhiều năm nay,

Giáo xứ Đaminh vẫn tổ chức

thánh lễ riêng tôn vinh Mẹ Fatima

vào ngày 13.05 và 13.10.

Ngày 13.05 năm nay đúng vào ngày Chúa nhật,

nên giáo xứ tổ chức thánh lễ

TÔN VINH MẸ FATIMA

vào lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 12.05.2012.

Kính mời cộng đoàn đến tham dự.

TM. Hội đồng Mục vụ

Đaminh Nguyễn Văn Đích

Chủ tịch