Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

 

 Giáo phận Ban Mê Thuột

Thánh lễ an táng
Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

 

Lúc 7g30 ngày 26. 5. 2011, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã chủ sự nghi thức di quan.

 

Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

Linh cữu của Đức cha cố Giuse được quí Tổng Giám mục, Giám mục, quí linh mục, huyết tộc và linh tông của Đức cha cố rước về lễ đài, đi giữa đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

 

Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

Trước thánh lễ an táng, linh mục FX. Nguyễn Kim Long đọc tiểu sử cố Giám mục Giuse, đọc những điện văn phân ưu  và giới thiệu các thành phần tham dự trong thánh lễ hôm nay.

 

Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

Sau khi Đức Tổng Giám mục Phêrô niệm hương trước linh cữu Đức cha cố Giuse, thánh lễ đồng tế do Đức cha Vinh Sơn chủ tế…

 

Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

Cùng đồng tế với Đức cha Vinh Sơn có Đức TGM Phêrô Nguyên Văn Nhơn, TGM Hà Nội – Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên GM Nha Trang, nguyên Giám Quản Banmêthuột, nguyên Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, GP Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, GP. Bắc Ninh, Tổng Thư ký HĐGMVN. Và quí Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum, Giuse Vũ Văn Thiên, GP. Hải Phòng, Stêphanô Tri Bửu Thiên, GP.Cần Thơ, Antôn Vũ Huy Chương, GP. Đalạt, Giuse Châu Ngọc Tri, GP. Đà Nẵng, Giuse Đặng Đức Ngân, GP.Lạng Sơn, Giuse Nguyễn Năng, GP. Phát Diệm, Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Phó GP. Qui Nhơn, Giuse Nguyễn Tấn Tước, Phó GP. Phú Cường, PX. Nguyễn Quang Sách, nguyên GM Đà Nẵng, trên 200 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân.

 

Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

ĐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa chia sẻ bài Tin Mừng (Ga 12, 23 – 28) Sau thánh lễ linh mục Tổng Đại diện có đôi lời tâm tình với Đức cha cố Giuse, và Đức cha Giáo phận Banmêthuột có lời cảm tạ.

Nguồn : gpbanmethuot.vn.

Thánh lễ an táng Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức

ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương, GM Dalat làm phép huyệt