Thánh lễ an táng bà Maria Đỗ Thị Bích Huyền

 

Thánh lễ an táng bà Maria Đỗ Thị Bích Huyền

 

Thánh lễ an táng bà Maria Đỗ Thị Bích HuyềnSáng ngày 02.09.2014, cộng đoàn giáo xứ cùng gia đình dâng thánh lễ đưa chân bà Maria Đỗ Thị Bích Huyền, thân nhân của cha Quản đốc Giuse và thân mẫu anh Trưởng ca đoàn Chúa Hài Đồng giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông.

Thánh lễ do cha Quản đốc Giuse cử hành cùng cộng đoàn tham dự rất dông đảo đông đảo.

Như bao người mẹ, bà Maria Huyền đã tần tảo nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Khi đã hoàn thành trách nhiệm Chúa trao, bà được Chúa gọi về hưởng phúc vinh quang.

Trong nỗi đau mất mát này, cộng đoàn xin được chia sẻ với nỗi buồn của gia đình trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh cũng sẽ cho bà được phục sinh với Chúa trong tương lai.

 

Thánh lễ an táng bà Maria Đỗ Thị Bích Huyền

 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời Đức Mẹ Chuyển cầu, tha thứ những lỗi lầm của bà Maria khi ở trần thế và sớm đưa bà vào hưởng phúc Nước Trời.

Dom. Nguyễn Văn Đích

Thánh lễ an táng bà Maria Đỗ Thị Bích Huyền

Thánh lễ an táng bà Maria Đỗ Thị Bích Huyền