Thánh Hóa Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Lạc Quang

Thánh Hóa Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Lạc Quang

Trong tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý Cha, quý Thầy Tu viện Albertô, ngày 31.10.2015 vừa qua, Gia Đình Truyền Tin cùng quý ân nhân, quý Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ thánh Đa Minh, quý hội đoàn, quý Sr đến tham dự Nghi thức Thánh Hóa Nhà nuôi Trẻ Mồ Côi người dân tộc, đã dược chính quyền địa phương cấp phép hoạt động.

Thánh Hóa Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Lạc Quang

Chủ sự nghi thức Thánh hóa là cha Bề trên Tu viện Alberô Cả, Phú Nhuận Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.

Thánh Hóa Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Lạc Quang

Thánh Hóa Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Lạc Quang

Sự hiện diện của cộng đoàn để hiệp thông cầu nguyện cho mái ấm là động lực nâng đỡ các em mồ côi sống đúng với tinh thần con cái Chúa theo gương thánh Tổ phụ Đa Minh và thánh Martino.

Thánh Hóa Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Lạc Quang

Như chia sẻ của cha Bề trên, để có được thành quả ngày hôm nay, mái ấm Lạc Quang đã trải qua những giai đoạn thăng trầm khoảng 50 năm:

  • Những năm 1978 – 1980: Tu xá Lạc Quang nơi cưu mang quý Cha, quý Thầy mục vụ tại địa phương.
  • 1981 – 2005: Cho quý thầy, quý Sr ở trọ đi học.
  • 2006 – 2009: cha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu OP  khởi sự sửa chữa cơ sở vật chất để chuẩn bị nhận nuôi các em mồ côi. Trong khoảng thời gian này, mái ấm nhân nuôi khoảng 25 em. Rồi cơ sở mái ấm xuống cấp, không đủ điều kiện để chăm sóc các em. Nên vào đầu tháng 05.2015, Tu viện quyết định sửa chữa mái ấm.
  • 2009 – đến nay: Thầy Phêrô Nguyễn Thành Tâm OP được tu viện trao trách nhiệm quản lý và trông nom các em trong mái ấm Lạc Quang.
  • Ngày 14 tháng 10 năm 2015, được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động thử nghiệm 2 năm .

Một lần nữa, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, quý Cha, quý Thầy trong Tỉnh dòng Đa Minh đã nâng đỡ mái ấm trong thời gian qua.

Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cha Giám tỉnh, cha Bề trên, quý cha Nguyên Bề trên, quý cha, quý thầy và quý ân nhân xa gần.

Thánh Hóa Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Lạc Quang