Thảm họa thiên nhiên thế giới năm 2010

Thảm họa thiên nhiên thế giới
trong năm 2010

 

Việt Nam trong năm 2010 vừa qua, phải đối diện với lũ lụt miền Trung, đã khiến cho bao gia đình trắng tay. Thế nhưng khó khăn đó không thấm vào đâu so với những thảm họa thiên nhiên trên thế giới năm qua. Chỉ riêng vụ động đất kinh hoàng vào đầu năm tại Haiti, đã cướp đi sinh mạng 220.000 người và làm 1,5 triệu người mất nhà cửa.

 

Thảm họa thiên nhiên thế giới năm 2010

 

Xin giới thiệu với cộng đoàn một bản tổng kết những thảm họa thiên nhiên chính của đài RFA. Tất cả như lời cảnh giác con người phải quan tâm hơn đến việc bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường mà Thiên Chúa ban tặng.