Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Tiếp nối hành trình đi thăm các bệnh nhân, ngày thứ năm 03.02.2010, cha bề trên chánh xứ đến thăm các bệnh nhân thuộc giáo họ thánh Martinô. Cùng đi với cha sở có ông Giuse Dương Minh Thanh, trưởng giáo họ, ông Giacôbê Tôn Thất Điền phó giáo họ và ông Giuse Hoàng Văn Thời.

Bên giường các bệnh nhân, cha xứ nhắc nhở các cụ, như trong lá thư ngài gửi đến cho họ rằng : “Các bệnh nhân vẫn là thành viên của gia đình giáo xứ, khi đau yếu họ vẫn cùng cầu nguyện với giáo hội và cầu nguyện cho giáo xứ”.

Cha cũng cho các cụ biết, trong năm thánh 2010, nếu vì quá suy yếu không thể đến dự ngày lễ quốc tế bệnh nhân 11.02, các cụ có thể lãnh ơn toàn xá trên giường bệnh nếu hiệp thông với thánh lễ đang cử hành tại thánh đường, với điều kiện thông thường.

Xin gửi đến hình ảnh các cụ để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Ông Phêrô Nguyễn Lợi

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Bà Maria Nguyễn Thị Ngữ

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Maria Nguyễn Thị Hồng

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Anna Nguyễn Thị Thuần

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Ông Tôma Nguyễn Thái Ngọc

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Ông Augustin Phạm Văn Đương

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Maria Nguyễn Thị Đạo

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Maria Vũ Thị Đầy

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Maria Hoàng Thị Vui

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Ông Giuse Trần Thế Diệm

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Maria Cung Thị Nhật

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Maria Trần Thị Dũng

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Ông Đaminh Trần Văn Hà – Maria Nguyễn Thị Tửu

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Ông Vincentê Vũ Viết Ninh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Lucia Lê Thị Thật

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Martinô

Maria Trần Thị Nụ