Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

 

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Chiều thứ bảy 06.02.2010, cha bề trên chánh xứ đã cùng ông chánh trương Đaminh Nguyễn Văn Đích, cũng là trưởng giáo họ Giuse đến thăm các bệnh nhân thuộc giáo họ. Cùng đi với cha sở còn có ông phó ngoại vụ Gioan Lê Cần, người phụ trách đưa Mình Thánh vùng này, và ông Giuse Trần Anh Chính.

Năm vừa qua có đến tám người thuộc giáo họ Giuse được Chúa thương gọi về, nên số bệnh nhân có giảm bớt. Nhưng bù vào đó, ngoài 10 bệnh nhân thuộc giáo họ, chúng tôi cũng đến thăm thêm ba bệnh nhân thuộc tôn giáo bạn… Riêng bà Thường, có con trai rửa tội khi kết hôn và vẫn thường xuyên tham dự phụng vụ tại nhà thờ Đaminh.

Xin gửi đến hình ảnh các cụ để cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

 

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Ông Giuse Hoàng Thái

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Inê Nguyễn Thị Hoa

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Lucia Trần Thị Minh Phước (Bà Trinh)

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Maria Nguyễn Thị Son

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Ông Anphong Trần Văn Vỹ

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Maria Nguyễn Thị Nhành

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Maria Nguyễn Thị Nhạc

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Ông Giuse Nguyễn văn Tú

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Têrêsa Nguyễn Thị Hiên

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Ông Giuse Nguyễn Văn Trung (con bà Hiên)

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Phan thị Mao

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Ông On Sanh

Thăm Bệnh nhân Giáo họ Giuse

Bà Phan Thị Thường