Home / Thẻ: gioithieu

Tag Archives: gioithieu

Các Cha Xứ

  CÁC CHA XỨ   Là một giáo xứ Dòng, nên bình thường cha Bề trên tu viện Albêtô cũng là Cha Sở của giáo xứ Đaminh. Do đó tuy mới thành lập được 42 năm, nhưng giáo xứ đã có đến 11 Cha Xứ với 13 nhiệm kỳ các ...

Read More »

Lược Sử Giáo Xứ

  Lược sử và Danh Xưng GIÁO XỨ ĐAMINH – BA CHUÔNG “Nhà thờ Ba Chuông”, một tên gọi gần gũi, bình dị nơi cửa miệng dân gian, nhưng đã gợi lên thắc mắc cho nhiều người về nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử. Giáo xứ Đaminh – Ba ...

Read More »