Xin hãy sai tôi đi…

Tinh thần khó nghèo chính là tấm gương sống động, một tấm gương sống động để người sứ giả loan báo Tin Mừng không ngượng miệng khi rao giảng cho mọi người, rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.

Xem thêm

Chỉ cần tin thôi…

Vâng, cũng đừng quên những căn bệnh ảnh hưởng đến phần thuộc linh của chúng ta. Đó là những căn bệnh: kiêu căng, ngạo mạn, tà dâm, hận thù, chia rẽ, bè phái v.v… là những căn bệnh dễ làm cho chúng ta “băng huyết tâm hồn”.

Xem thêm