Ngày 18.09.2023: “Ta chẳng thấy có người nào có lòng tin mạnh như thế”

Ngày 18-09-2023

Thứ Hai tuần 24 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 7, 1-10

1 Sau khi đã nói hết những lời ấy cho dân chúng nghe, Đức Giêsu vào thành Caphácnaum. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

Xem thêm

Ngày 17.09.2023: “Phải tha thứ bảy mươi lần bảy”

Ngày 17-09-2023

Chúa nhật Tuần 24 Mùa Thường niên, Năm A 

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

Xem thêm

Ngày 15.09.2023: Đức Mẹ Sầu Bi

Ngày 15-09-2023

Lễ Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ

Lời Chúa: Ga 19, 25-27

25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”

Xem thêm

Ngày 14.09.2023: Suy tôn Thánh Giá

Ngày 14-09-2023

Lễ suy tôn Thánh giá, lễ kính

Lời Chúa: Ga 3, 13-17

13  Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.

Xem thêm

Ngày 11.09.2023: “Ngày Sa-bát được phép cứu mạng người”

Ngày 11-09-2023

Thứ Hai tuần 23 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.

Xem thêm

Ngày 09.09.2023: “Con Người làm chủ ngày Sa-bát”

Ngày 09-09-2023

Thứ Bảy tuần 22 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 6, 1-5

1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” 3 Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” 5 Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Xem thêm

Ngày 07.09.2023: ” Các ông từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”

Ngày 07-09-2023

Thứ Năm tuần 22 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

1 Một hôm, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennêxarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Xem thêm

Ngày 06.09.2023: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng”

Ngày 06-09-2023

Thứ Tư tuần 22 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 4, 38-44

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ

Xem thêm

Ngày 05.09.2023: “Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa”

 

Ngày 05-09-2023

Thứ Ba tuần 22 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 4, 31-37

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

31 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. 33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: 34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?

Xem thêm

Ngày 04.09.2023: Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó.

Ngày 04-09-2023

Thứ Hai Tuần 22 Mùa Thường niên

Lời Chúa: Lc 4, 16-30

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa

Xem thêm

Ngày 03.09.2023: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.

Ngày 03-09-2023

Chúa Nhật Tuần 22 Mùa Thường niên, Năm A

Lời Chúa: Mt 16, 21-27

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”

Xem thêm