Sứ Điệp Ngày Truyền Thông Quốc Tế

Tin Mừng với phương tiện truyền tin tối tân

Sứ Điệp Ngày Truyền Thông Quốc TếNgày 24-1-2009 lễ thánh Phanxicô de Sales bổn mạng giới truyền thông công giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cho công bố sứ điệp gửi Ngày Quốc Tế Truyền Thông thứ 43 tựa đề ”Kỹ thuật mới, tương quan mới. Thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và thân hữu”.

Trong sứ điệp Đức Thánh Cha khẳng định rằng các phương tiện kỹ thuật truyền thông tối tân ngày nay là một món qùa qúy báu cho nhân loại, vì chúng thăng tiến sự cảm thông và tình liên đới giữa con người với nhau, đặc biệt đối với các cộng đoàn và các người cần được trợ giúp và dễ bị tổn thương nhất. Hệ thống vi tinh liên mạng và điện thoại di động cho phép con người liên lạc với nhau và trao đổi tin tức hình ảnh trong nháy mắt.

Chúng giúp con người đối thoại với nhau, sống tình yêu thương hiệp thông và thân hữu giữa các thành phần trong đại gia đình của Thiên Chúa.

Chúng cũng giúp con người kiếm tìm chân thiện mỹ, thăng tiến phát triển, công bằng hòa bình, các quyền con người, việc tôn trọng sự sống và thiên nhiên, cũng như tinh thần đồng trách nhiệm và sự cộng tác giữa các cá nhân và các dân tộc.

Chúng giúp con người chia sẻ trao đổi các giá trị hay đẹp giữa các nền văn hóa và qua đó củng cố sự cảm thông, tinh thần đại đồng và lòng khoan nhượng.

Dĩ nhiên cần phải cẩn thận trong việc sử dụng và có óc phán đoán phân định lành mạnh, vì các phương tiện kỹ thuật truyền thông tân tiến này cũng có thể bị dùng cho các mục tiêu xấu xa tha hóa con người. Chúng cũng có nguy cơ khiến cho người trẻ rơi vào thế giới ảo ảnh, bị cô lập và cắt đứt với thực tại cuộc sống.

Trong sứ điệp Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi người trẻ trở thành các người loan báo Tin Mừng và các giá trị kitô trong thế giới vi tính.

Sứ Điệp Ngày Truyền Thông Quốc Tế