[Sách nói] Thánh Đa Minh – Chương 06: Hoạt động tông đồ trong cuộc nội chiến