Đức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn trẻ thuộc Phong trào Con đường mới

Sáng ngày 16 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 80 thành viên trẻ, tuổi từ 18 đến 35, thuộc nhiều nước khác nhau, của Phong trào Chemin Neuf-Con đường mới-, ở Pháp, và mời gọi dấn thân trong chính trị theo nghĩa đích thực của từ này, là phục vụ công ích, “một hình thức cao cả nhất của đức bác ái”.

 

Xem thêm