Lời Chúa, hôm nay vẫn  ứng nghiệm

Dấn thân để phục vụ, dấn thân để mọi người được sống dồi dào, chính việc dấn thân này, sẽ nói cho cả thế giới biết rằng : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Riêng, cá nhân mỗi chúng ta, chúng ta đủ mạnh mẽ,  để tuyên bố: “Lời Chúa truyền dạy, hôm nay VẪN ứng nghiệm.”

Xem thêm