Qua đau khổ để vào vinh quang…

 

Qua đau khổ để vào vinh quang…Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng, Đức Giê-su: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng…”

Thế nhưng, với các môn đệ xưa, đó là điều khó chấp nhận, ít nhất là vào lúc đó. Đức Giê-su là Đấng Ki-tô mà lại phải “chịu đóng đinh vào thập giá” sao! Chính tông đồ Phê-rô, trong một lần Đức Giê-su nói đến việc Ngài “phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ… rồi bị giết”, ông ta đã phản đối quyết liệt.

Vâng, tông đồ Phê-rô đã phản đối quyết liệt và Đức Giê-su đã phản ứng lại quyết liệt hơn. Câu chuyện này đã được ghi lại trong Tin Mừng thánh Mát-thêu.

Chuyện kể rằng: Hôm ấy, khi Đức Giê-su và các môn đệ đến vùng kế cận thành Xê-ra-rê Phi-líp-phê. Tại đây Ngài đã tỏ cho các ông biết: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết…”

Khi nghe lời tuyên bố này, tông đồ Phê-rô (lại là Phê-rô) đã phản ứng gay gắt. Làm sao lại có thể như thế được! Bao nhiêu năm tháng theo Đức Giêsu, các ông đã bao lần thấy Thầy Giêsu chứng tỏ quyền năng của mình bằng những phép lạ phi thường, Ngài đã chữa lành biết bao kẻ đau ốm tật nguyền, người chết được sống lại. Quỷ cũng còn phải sợ Ngài…

Thế mà tại sao hôm nay, Thầy lại công bố một chương trình cứu độ “hạ sách” như thế! Tại sao Thầy lại phải cứu nhân độ thế bằng một hành động quái gở như vậy!

Hôm ấy, theo lời kể của thánh sử Mát-thêu, thì, “Ông Phê-rô kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”.

Cứ tưởng rằng lời ngăn cản của Phê-rô được lòng Thầy Giê-su, trái lại, lời đó lại là nguyên cớ để Đức Giê-su khiển trách ông.

Hôm ấy, Đức Giê-su đã khiển trách Phê-rô rằng; “Sa-tan, lùi lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Gọi Phêrô là “Satan”, đừng nghĩ rằng, Đức Giêsu “đồng hóa” người niên trưởng này vào hàng ngũ con cái ma quỷ.

Một lần nọ, lần Đức Giê-su vào hoang địa chay tịnh. Quỷ đến cám dỗ Ngài. Hắn đã ba lần đưa ra những lời cám dỗ đầy mưu mô, xảo quyệt. Đức Giê-su không sập bẫy. Và cuối cùng, Ngài lớn tiếng nói: “Satan kia, xéo đi”.

Còn hôm nay, gọi Phê-rô là Satan, nhưng Ngài không đuổi ông ta. Trái lại, ngài nói:  “Lùi lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy…”

Chữ Satan ở đây còn được hiểu như là “người cản lối”, một ý nghĩa khác có vẻ nặng lời hơn “người chống đối”.  Vâng, Đức Giêsu muốn nói với Phêrô rằng, đừng cản lối phương cách cứu độ của Thiên Chúa. Đừng chống đối chương trình cứu độ của Người.

Nhớ, vào một đêm nọ, tại Giêrusalem, Đức Giêsu cũng đã nói rõ chương trình “cứu nhân độ thế” của Ngài cho ông Nicôđêmô, rằng “như ông Môse đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15)

“Con Người cũng sẽ phải được giương cao”. Giương cao như thế nào! Thưa chính là giương cao trên thập giá.  Đó… đó mới chính là “Tư Tưởng Của Thiên Chúa”.

Cũng trong ngày hôm ấy, Đức Giê-su cho các môn đệ biết rõ họ sẽ phải làm gì, một khi đi theo Ngài. Vâng, Ngài nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

Theo Thầy, không đơn giản là “đi theo”, nhưng còn phải biết thể hiện việc đi theo trong cuộc sống thường nhật của mình. Rất rõ ràng, Đức Giê-su cho biết, đó là: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”.

Chưa dừng ở đó, Đức Giê-su còn gửi đến các ông lời truyền dạy, một lời truyền dạy rất quyết liệt hầu có thể mở đôi mắt tâm linh, để các ông có thể nhận ra đâu là “giá trị thật cho cuộc sống” của mình. Hôm ấy, Đức Giê-su dạy: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

Mở đầu câu chuyện, Đức Giê-su đã loan tin mình sẽ “lên Giê-ru-sa-lem”, và kết chuyện, Ngài cho các ông biết rằng “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.

“Con Người” đó là ai! Có lẽ các môn đệ hiểu… hiểu “Con Người” đó chính là  Thầy Giê-su. Vâng, Thầy Giê-su, hôm ấy, công bố một thông điệp, rằng: “Phải qua đau khổ để vào vinh quang”

Chúng ta vừa được nghe lại thông điệp của Đức Giê-su, qua trích thuật Tin Mừng thánh Mát-thêu(16, 21-27) Và, chúng ta “hiểu được ý của Ngài”? Nói cách khác, chúng ta “hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa”?

Là một Kitô hữu, là người môn đệ của Chúa Giêsu. Sẽ thật là hiểm họa, nếu chúng ta không “hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa”.  Bởi, nếu chúng ta không hiểu được  “ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo”, có phần chắc, chúng ta sẽ bị đè bẹp bởi những trào lưu tư-tưởng-của-thói-đời, như “ham tiền bạc, khoác lác kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trác, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa v.v…” (2Tim 3, 2-4).

Nếu chúng ta sống quay cuồng trong mớ tư tưởng hổn độn nêu trên, điều gì sẽ xảy ra! Chết là cái chắc. Chết cả hồn lẫn xác, mà thôi. Lịch sử con người đã để lại cho chúng ta nhiều bài học đắt giá về việc sống theo tư tưởng con người, câu chuyện nguyên tổ Adam và Eva như điển hình.

Vâng, trong khi lời truyền dạy của Thiên Chúa (tư tưởng của Thiên Chúa) là “trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn”, nguyên tổ của chúng ta, với (tư tưởng của mình) “thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt… liền hái trái cây mà ăn”. Kết quả, như Kinh Thánh ghi lại: đó là cái chết.

Làm thế nào để có thể “hiểu được tư tưởng của Thiên Chúa”?  Thưa, thánh Phao-lô có lời khuyên, rằng: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người”.

Vâng, quả là một lời khuyên mà không cần thêm một lời khuyên nào khác. Tại sao? Thưa, là bởi, một khi chúng ta “hiến dâng thân mình cho Chúa”, thưa Bạn, có khác chi “Tôi sống,  nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi”!!!

Đức Ki-tô sống trong tôi, điều gì ngăn cản tôi không hiểu được ý của Ngài! Đức Ki-tô sống trong tôi, xá gì chuyện tôi sẵn sàng “qua đau khổ để vào vinh quang”!

Petrus.tran