Phụng vụ Tuần Thánh 2010

Chương Trình Tuần Thánh 2010


Chuẩn bị theo Chúa vào thành trong lễ lá, xin gửi đến cộng đoàn chương trình tuần thánh. Xin lưu ý phụng vụ chiều thứ bảy muộn hơn thứ năm thứ sáu vì là lễ đêm phục sinh.Ngoài ra các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư có chương trình sám hối sau lễ chiều, lúc 18g30.

Như năm trước, thánh lễ đồng tế với nghi thức rước lá được cử hành lúc 5g00 sáng Chúa Nhật 05.04.2009.

 

Phụng vụ Tuần Thánh 2010]