Home / Thông tin / Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro

Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro


Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro


Cùng với Giáo Hội,
Thứ Tư Lễ Tro 22.02.2012
chúng ta bước vào mùa chay thánh.

Để giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn

Sẽ có các cha Giải Tội
từ 16 giờ ngày thứ hai và thứ ba
(20 và 21 tháng 02)

Ngày Lễ Tro, giáo xứ Đaminh sẽ có bốn thánh lễ :

Buổi sáng lúc  5 giờ và 6 giờ

Buổi chiều lúc 17 giờ 30 và 19 giờ

Xin nhắc cộng đoàn Lễ Tro là ngày giữ chay kiêng thịt.

Kính chúc cộng đoàn một mùa chay đầy thánh ân.


alt