Phỏng vấn ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục tiên khởi GP Hà Tĩnh

 

Vatican News phỏng vấn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị giám mục tiên khởi của giáo phận mới Hà Tĩnh

 

Phỏng vấn ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục tiên khởi GP Hà Tĩnh

Các câu hỏi phỏng vấn:

1. Trước tiên về việc tách giáo phận, ắt hẳn tiến trình này đã được dự kiến và chuẩn bị từ lâu, xin Đức Cha cho biết lý do và những cột mốc quan trọng trong tiến trình này?

2. Với 8 năm làm giám mục giáo phận Vinh, Đức Cha có những nhận xét gì về những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách đố của giáo phận Hà Tĩnh và giáo phận Vinh sau khi tách? Đức Cha có ưu tư gì trước những cơ hội và thách đố này? Hiện trạng di dân từ các tỉnh lên các thành phố lớn diễn ra trong cả nước và ngay cả trên thế giới, nó có phải là một yếu tố quan trọng khi nói về giáo phận Hà Tĩnh?

3. Giáo phận Vinh cũ, bao gồm cả giáo phận Hà Tĩnh hiện tại, nổi tiếng về sự phong phú ơn gọi, bên cạnh ơn của Chúa, xin Đức Cha cho biết bí quyết của giáo phận trong việc cộng tác với ơn Chúa để nuôi dưỡng và cổ võ ơn gọi!

4. Xin Đức Cha cho biết thêm ưu tư hay chia sẻ của Đức Cha nhắn gởi đến thính giả nghe đài, trong đó có các giáo dân Hà Tĩnh của Đức Cha!

Thực hiện: Văn Yên, SJ