Home / Phim Công Giáo / Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại

Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại

 

Thánh Phaolô, Tông đồ dân ngoại

 

Sự nghiệp “Tông đồ Dân ngoại” của Phaolô không chấm dứt với cuộc tử tạo của ngài; nhưng được tiếp nối một cách đầy xác tín và phong phú bởi các thế hệ “tôi tớ của Đức Chúa”, ở mọi nơi và mọi thời. Mời quý độc giả xem phim: