Phim : Chuyến Công Tác Cao Nguyên Tháng 5.2009

 
 
Chuyến Công Tác Cao Nguyên
Tháng 5.2009

Xin trích đoạn 10 phút trong tập phim dài hơn một tiếng do Video Kỹ thuật số Y-Nhã, Minh Triệu (0918.060.823) thực hiện về chuyến công tác Cao Nguyên do Gia đình Truyền Tin và Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ thực hiện..

 

 

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: navy;">wwrvM5kVEGw</span> is invalid.