Home / Nguyện Ca / Oh HoLy Night – Kìa Một Vì Sao

Oh HoLy Night – Kìa Một Vì Sao

 

Clips : Oh HoLy Night – Dalena

 

Xin gửi đến cộng đoàn clips : Oh HoLy Night do Dalena một nữ ca sĩ Hoa Kỳ. Đặc biệt cô hát phần hai “Kìa một vì sao” bằng Việt ngữ, chính xác đến bất ngờ.

 

Oh HoLy Night

Oh Holy night, the stars are brightly shining
It is the night of the dear Saviour’s birth
Long lay the world in sin and error pining
Till He appeared and the soul felt His worth

A thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder beams a new and glorious morn
Fall on your knees ! Oh, hear the angel voices !
Oh night divine ! O night when Christ was born !
Oh night divine ! Oh night, Oh night divine !

Kìa một vì sao

Kìa một vì sao soi sáng khắp trời muôn ánh huyền
Chúa Con ra đời thành Bê Lem chốn hang hèn
Vì lòng từ nhân, Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm
Xuống nơi trần thế cùng ta sống rất âm thầm

Bao năm sống ẩn thân khó nghèo với người thế gian
Mong sao khắp trần gian mau tìm thấy niềm tin
Hỡi muôn ngàn dân ! Hãy hát chào mừng Vị Cứu Tinh
Người đến, người đến cứu ta thoát chốn điêu linh
Toàn dân cùng đứng hoan ca mừng Người Giáng Sinh !