Niên giám mới 2010 của Tòa Thánh

 

Niên giám mới 2010 của Tòa Thánh

 

VATICAN. Hôm 20-2-2010, Niên Giám mới 2010 của Tòa Thánh đã được ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên ĐTC Biển Đức 16.

Hiện diện tại buổi đệ trình, còn có Đức TGM Fernando Filoni, Phụ tá quốc vụ khanh, Đức Ông Vittorio Formenti, Đặc trách Văn phòng thống kê trung ương của Giáo Hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác.

 

Niên giám mới 2010 của Tòa Thánh

 

ĐTC nhiệt liệt cám ơn các vị đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn Niên Giám Tòa Thánh.

Theo Niên Giám mới, trong năm 2009 vừa qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 169 GM mới, thành lập thêm 8 giáo phận, 1 giám hạt và 3 địa phận diện tông tòa. Như thế, tổng số các đơn vị hành chánh của Giáo Hội Công Giáo hiện nay là 2.945, hầu hết là các giáo phận chính tòa. Số GM trên thế giới là 5.002 vị, tức là tăng thêm 56 vị so với con số công bố năm ngoái.

Số tín hữu Công Giáo tính đến năm 2008 là 1 tỷ 166 người, tức là tăng thêm 19 triệu so với năm trước đó, và chiếm 17,4% trên tổng số 6 tỷ 700 triệu dân trên thế giới.

Số LM trong Giáo Hội tiếp tục gia tăng và năm 2008 có 409 ngàn 166 vị, tức là tăng thêm 1142 linh mục so với năm trước đó. Số linh mục tại Âu Châu vẫn có tỷ lệ cao nhất với 47,1%, Mỹ châu 30%, Á châu 13,2%. Tuy nhiên, trong khi số LM tại Á, Phi và Mỹ châu gia tăng, thì số LM tại Âu Châu giảm bớt, từ 51,5 xuống còn 47,1%.

Năm 2008, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội là 117.024 thầy, tăng thêm 1115 thầy, tức là tăng 1% với với năm trước đó.

Số nữ tu trong toàn Giáo Hội tiếp tục giảm sút. Năm 2008 chỉ còn 739 ngàn chị, tức là giảm gần 62.120 chị so với tình trạng năm 2000, tương đương với 7,8%. Số nữ tu giảm nhiều nhất tại Âu châu (-17,6%), Mỹ châu (-12,9%), Úc châu (-14,9%), trong khi đó số nữ tu gia tăng tại Phi châu (+21,2%) và Á châu (+16,4%). (SD 20-2-2010).

LM Trần Đức Anh, OP