Ngày 31.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C

THỨ HAI: 31. 10. 2016

Lc 14, 12 – 14

Ngày 31.10.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:  “Trái  lại, khi ông  đãi tiệc  hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, qùe quặt, đui mù”. (Lc 14,13).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu thường dùng hình ảnh buổi tiệc để diễn tả về nước Thiên Chúa. Đó là hình ảnh của vui mừng và hạnh phúc, là nơi gặp gỡ của những con người chỉ biết yêu thương. Tiệc Nước trời mời gọi con người tham  dự  như  là  một  phần  thưởng  cho không, một ân ban vô điều kiện. Chúa Giêsu dạy các môn đệ Ngài cũng biết sống giữa đời trong tinh thần trao  ban  ấy.  Mời  tiệc  không  vì  mục  đích  kinh  tế, không mong đáp đền nhưng là phục vụ trong bác ái, vị tha.  Người  môn  đệ  phục vụ người  khác,  muốn thực hàng việc bác ái thì phải vô vị lợi và vị tha, nghĩa là hòan tòan tìm lợi ích cho tha nhân chứ không phải tìm cho riêng mình.

3. Sống Lời Chúa: Cho thì có phúc hơn nhận.

4. Lời nguyện: Ly Chúa, xin cho con có con tim rộng mở, sẵn sàng cho đi mà không tính toán. Để những  gì con  làm  chỉ vì lòng  yêu  mến  Chúa  thô Amen.