Ngày 31.03.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

THỨ SÁU TUẦN 4 MC

Ga 7,1-2.10.25-30 

“XIN CHO CON BIẾT CHÚA”

Ngày 31.03.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

“Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ?” (Ga 7,28) 

Suy niệm: Từ chìa khóa trong đoạn Tin Mừng này là động từ “biết” được lặp lại cả thảy sáu lần. Trong Thánh Kinh, động từ biết vừa có nghĩa là hiểu biết, nhận thức của lý trí, đồng thời, còn có nghĩa là kết hiệp, thông hiệp nên một, như đôi vợ chồng “biết” nhau đến mức “mình với ta tuy hai mà một,” như khi nói “A-đam biết E-va vợ mình, và bà mang thai” (Kn 4,1). Những người biệt phái, luật sĩ tưởng mình biết Đức Ki-tô, nhưng sự hiểu biết của họ hạn hẹp ở nghĩa thông thường, chưa kể là họ biết sai về Chúa nữa. Chúa Giê-su nhắm đến nghĩa sâu xa của sự hiểu biết khi nói: “Tôi, tôi biết Chúa Cha, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi” (c. 29).

Mời Bạn: Chúng ta có khi tự hào rằng mình đã biết Chúa nhiều; trong khi thật ra, sự hiểu biết của chúng ta về Chúa còn hời hợt, nông cạn, và có khi hiểu sai nữa là đàng khác nữa. Mùa Chay là “nhịp mạnh” của đời Ki-tô hữu để ta đào sâu hơn sự hiểu biết Chúa, từ lý trí đến ý chí: từ nhận biết đến yêu mến, và để ta kết hiệp nên một với Chúa bằng một tình yêu nồng nàn hơn, cao độ hơn.

Chia sẻ: Bạn đã làm gì để tìm hiểu về giáo lý, Thánh Kinh và những kiến thức đó giúp bạn hoán cải cuộc sống thế nào?

Sống Lời Chúa: Để biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, hôm nay tôi nghe, đọc, suy niệm Lời Chúa và kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể với sự chú ý cầm trí và tâm tình sốt sắng.

Cầu nguyện: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa để con yêu mến Chúa…” (Th. Âu-tinh). Xin cho sự hiểu biết đưa con đến chỗ yêu mến, gắn bó với Chúa nhiều hơn, nhất là trong Tuần Thương Khó sắp đến. Amen.