Ngày 31.01.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

THỨ BA – 31. 01. 2017

THÁNH GIOAN BOSCO, Linh mục. (lễ nhớ)

Mc 5, 21 – 43

Ngày 31.01.2017: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Thường Niên năm A

1Ghi nhớ: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.(Mc 5,34).

2. Suy niệm: Nếu để ý Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật thì Người luôn nói “Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Như thế có nghĩa rằng việc được lành bệnh hay không không phụ thuộc chính yếu vào Chúa Giêsu nhưng phụ thuộc vào người được chữa lành có tin hay không. Nói như thế không có nghĩa là Chúa Giêsu đóng phần thứ yếu trong việc chữa lành. Chúa là phần chính yếu nhưng Chúa đã thực hiện rồi còn bây giờ việc được chữa lành hay không là nơi con người có đón nhận quyền năng chữa lành của Thiên Chúa hay không mà thôi. Chúa đã đi một bước quan trọng bây giờ là phía người được chữa lành cộng tác với Chúa bằng việc tin vào Chú Ngày nay, Chúa cũng đang chữa lành mỗi người chúng ta khi chúng ta biết tin tưởng vào Thiên Chúa, biết nhìn mọi sự đang diễn ra bằng một cặp kính là niềm tin.

3. Sống Lời Chúa : Tín thác vào Chúa để thêm niềm hy vọng.

4. Cầu nguyện : Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con đang sống trong một xã hội tục hoá, mọi sự người ta như muốn chối bỏ sự hiện diện cũng như là quyền năng của Thiên Chúa. Xin thêm lòng tin cho chúng con để dù sống trong cảnh đời tục lụy chúng con vẫn một lòng tin cậy Chúa. Amen.