Ngày 30.04.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

THỨ BẢY: 30. 04. 2016.

TUẦN V PS

Ga 15, 18-21.

 

Ngày 30.04.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó ghét  Thầy trước…”. (Ga 15, …. )

2. Suy niệm: Bài Tin mừng hôm nay Đức Chuá Giêsu báo trước cho các môn đệ về những khó khăn và bách hại phải gặp  trên  con  đường truyền  giáo.  Từ  “  thế gian ” nghĩa là những người bắt bớ các tông đồ chống lại  Thiên  Chuá.  Khi  họ  ghét  các ông thì chính Đức Giêsu đã bị ghét trước. Vì bóng thường hay ghét ánh sáng,  mà  các  tông  đồ  ngày  xưa  cũng  như  chúng  ta ngày hôm nay, là ngững người đã được chọn ra khỏi thế gian, nếp sống không giống với thế gian. Vì chúng ta  cũng  bị  thế  gian  ghen  ghé  Để  vượt  qua  được những  chống  đối  ghen  ghét  của  thế  gian,  thì  mỗi người chúng ta hãy noi gương người Thầy Chi Thánh cũng từng bị thế gian bách hại và giết chết, để chúng ta cũng vui lòng đón nhận mà vác thap giá với Chuá.

3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi hy sinh vì Nước Trời.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết rằng hôm nay thế gian ghét con bao nhiêu thì ngày mai Chúa thương con bấy nhiêu . Amen.