Ngày 30.03.2016: Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

THỨ TƯ: 30.03. 2016.
TUẦN BÁT NHẬT PS
Lc 24,13-35

 

Ngày 30.03.2016: Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: «Khi gần tới làng họ muốn đến, đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa» (Lc 24,28)

2. Suy niệm: Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, Ngài để cho con người có thể từ chối hay đón nhận. Sau biến cố Đức Giêsu chịu chết làm cho hai môn đệ trên đường Emmau cảm thấy chán chường thất vọng bỏ về quê, trong lúc đó Đức Giêsu hiện ra đi cùng với hai ông, và cho hai ông cơ hội mời Ngài ở lại, nhưng «  Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa  » . Ta thấy để nhận ra Chúa, để gặp được Chúa thì hai ông phải mời, phải có lòng khao khát thì mới gặp được và nhận ra Ngài. Trong giờ cầu nguyện cũng thế nếu chúng ta cứ khép lòng lại, không khao khát, không mời Chúa thì chúng ta cũng không bai giờ gặp được Ngài

3. Sống Lời Chúa : Hãy vững tin vào Chúa Phục sinh.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Nếu không có Chuá thì con không thể làm gì được, nhưng nếu con không khao khát Chuá thì không bai giờ con gặp được Ngài. Amen.