Ngày 29.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

THỨ BA: 29. 11. 2016

Lc 10, 21 – 24

Ngày 29.11.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ:Quả thật,  Thầy  bảo  cho  anh  em  biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy, điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Lc 10,24).

2. Suy niệm: Chúng  ta  là  những  người  có  phúc  vì được biết Chúa, thấy Chúa, nghe Chúa Giêsu, qua Lời Chúa và qua sự hướng dẫn của Hội Thánh, đồng thời chúng ta cũng biết Chúa Cha nhờ lời Chúa Giêsu dạy. Đó  là  ơn  phúc  cao  quý  mà  Chúa  dành  cho  những người  đơn  sơ,  bé  mọn.  Bậc  khôn  ngoan,  thông thái không thể hiểu nỗi! Vì thế, muốn hiểu được Lời mạc khải của Chúa, muốn sống trọn tình con thảo và muốn đón  nhận  nhiều  ơn  Chúa,  chúng ta cần phải  có tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và khao khá Tránh thái độ kiêu căng,  tự  mãn, khép kín và thờ ơ trước giáo huấn của Chúa.

3. Sng Lời Chúa: Sống khiêm nhường là điều kiện để được Chúa thương.

4. Cầu nguyện: Ly  Chúa,  xin  cho  con  luôn  vững vàng trông đợi Chúa đến. Amen.